Vrijwilligersmanagement voor ervaren coöordinatoren van lokale besturen: nov 2012

 

Doelstelling
De stap zetten van vrijwilligersbeleid naar vrijwilligersmanagement.
We kijken daarbij niet alleen naar procedures en afspraken maar focussen op de wijze waarop jij als leidinggevende
vorm geeft aan een sterk vrijwilligerswerk. Je leert HR- en managementkaders hanteren die op maat van het werken
met vrijwilligers vertaald worden.

De opleiding bezorgt je een breder inzicht en de motivatie om binnen de eigen werking aan de slag te gaan.

Inhoud

 • Marktgericht denken; je ‘concurrentiële’ positie binnen het vrijwilligerswerk.
 • In vogelvlucht door het vrijwilligersbeleid (rekruteren, onthalen, coachen, evalueren en exit van vrijwilligers).
 • Uitdagingen binnen het hedendaags vrijwilligerswerk; hoe strik ik de hedendaagse vrijwilliger en hoe houd ik die.
 • Motivatie anno 2012; bekeken vanuit het individu, vanuit de organisatie en vanuit de maatschappij.
 • Het voeren van coachingsgesprekken.
 • Situationeel leiderschap.
 • De kunst van een goed ondersteuningsgesprek.
 • Motiverend en gedreven leiding geven.
 • Conflicthantering.
 • De wet op het vrijwilligerswerk.
 • Ontwikkelen van een strategisch plan, hoe ga ik nu verder bouwen na de opleiding.

Doelgroep
Je werkt bij een lokaal bestuur en geeft al enige tijd leiding aan vrijwilligers.

Werkvormen
Elke dag pakken we interactief aan.
Theorie bouwen we op vanuit ervaringen van de deelnemers.
Intervisie gaat samen met het aanreiken van kaders die onmiddellijk bruikbaar zijn.
De theorie wordt steeds vertaald naar bruikbare handvaten en kaders. 

 Voorkennis
Specifieke voorkennis niet vereist, deelnemers hebben reeds ervaring in het leiding geven aan vrijwilligers/organisaties die werken met vrijwilligers.

Groepsgrootte
12 tot 16 deelnemers.

Docent
Koen Vermeulen, erkend trainer vrijwilligersmanagement.

Uren
18u (6 dagdelen).

Data en tijdstip
Woensdag 7, 14 en 21 november 2012, telkens van 9u30 tot 16u45. Over de middag is er een lunch voorzien.

Locatie
ProvincieHuis Boeverbos

Filiaal III, Koning Leopold III-laan 41

 8200 Sint-Andries – Brugge

Prijs
€ 300 (middaglunch inbegrepen).


Inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier:

http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/sbr/Pages/inschrijvingsformulier.aspx

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa