Realiseren van een geïntegreerd lokaal vrijwilligersbeleid, 16 februari en 1 maart 2012


Werken met vrijwilligers vereist niet alleen een specifieke aanpak in de menselijke omgang, maar ook een goede structurele omkadering. In optimale omstandigheden zijn de acties ten aanzien van de vrijwilligers van de gemeente en/of het OCMW, én ten aanzien van lokale vrijwilligersorganisaties, ingebed in een beleid dat een heldere en duidelijke visie bevat op het werken met vrijwilligers en op het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.
In deze vorming zetten we zo’n beleid op sporen. Je formuleert een visie en mogelijke acties in verband met het vrijwilligerswerk in de eigen gemeente of de eigen stad en/of het eigen OCMW. Ook gaan we in op het proces dat je kan bewandelen om de visie en acties in de eigen organisatie verder gestalte te geven. Het uitgangspunt hierbij is dat je zonder gedragenheid weinig kunt realiseren.

De cursus staat open voor ambtenaren en contractuelen die betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk binnen geledingen van lokale besturen of bij het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties die in de gemeente actief zijn.

organisatie

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen

begeleiding

Yves Larock, Stichting Lodewijk de Raet

datum

16/02/2012 – 01/03/2012

duur

Donderdagen 16 februari en 1 maart, van 9.30 u tot 16.30 u

plaats

Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

telefoon

03 240 61 65

prijs

Gratis. Je bent pas ingeschreven na bevestiging.
 

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa