Nieuwe tijdelijke regeling Verenigingswerk

De “nieuwe” Wet 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2020. Deze wet voorziet in een tijdelijke oplossing in de vorm van een verlenging van het “verenigingswerk” in 2021, met een beperking tot de sportsector. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2021.

Voortaan kunnen enkel volgende activiteiten worden verricht in het kader van verenigingswerk:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • conciërge van sportinfrastructuur;
 • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Naast arbeidsrechtelijke voorwaarden zoals een verplichte pauze na 6 opeenvolgende uren prestaties , een schriftelijk verenigingswerkrooster en andere voorwaarden werden ook volgende wijzigingen aangebracht aan de wet:

 • De voorwaarde van een 4/5e tewerkstelling vervalt;
 • Er wordt een solidariteitsbijdrage van 10% geheven, te betalen door de onderneming die beroep doet op verenigingswerkers;
 • De uiteindelijke belasting voor verenigingswerker bedraagt 10% . De verenigingswerker zelf zal 20% belastingen betalen op de vergoedingen die hij ontvangt uit het verenigingswerk. Eerst wordt wel nog een forfaitaire kostenaftrek van 50% toegepast.
 • Er wordt een minimumvergoeding van 5,10 euro per uur opgelegd;
 • De verenigingswerker mag maximaal 50 uur gemiddeld per maand op kwartaalbasis werken en;
 • Hij mag maximaal 6.390 euro per jaar verdienen.

bron: Som Nieuwsbrief

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa