Betere toegang voor vreemdelingen tot vrijwilligerswerk : aanpassing wet 22 mei 2014

 

De langverwachte wetswijziging die de toegang tot vrijwilligerswerk voor vreemdelingen regelt, is in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De Wet van 22 mei 2014 – tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft – geeft meer rechtszekerheid aan organisaties die vrijwilligers van vreemde afkomst en die in een asielprocedure zitten, engageren.

 

Concreet betekent dit dat vreemdelingen en asielzoekers wettelijk toegelaten worden om vrijwilligerswerk conform de wet van 3 juli 2005 uit te voeren. Positief aan deze wetswijziging is dat geen enkele verantwoordelijkheid qua controle van het verblijfstatuut en de asielprocedure bij de organisatie gelegd wordt. En dit in tegenstelling tot eerdere wetsvoorstellen waartegen we indertijd geageerd hebben. We gaven aan dat een zo breed mogelijke toegankelijkheid voor iedereen tot het vrijwilligerswerk moet mogelijk gemaakt worden en geen enkele persoon mag uitgesloten worden.
 

Misbruik van onrechtmatig tewerkstellen van asielzoekers en vreemdelingen en het niet naleven van de wet op vrijwilligerswerk kan uiteraard nog blijvend bestraft worden.

 

 

BRON: SOM de federatie voor sociale ondernemingen vzw

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa