Vrijwilligers met een uitkering van de RVA


Het verrichten van vrijwilligerswerk bij mensen die een uitkering krijgen moet vooraf aangegeven worden bij de RVA!

Voor een REGIO-OVERSCHRIJDEND PROJECT (bv. de organisatie is in heel het land of in verschillende regio’s actief en/of stelt vrijwilligers uit verschillende regio’s tewerk), moet de organisatie een algemene aangifte indienen bij het hoofdbestuur van de RVA, Keizerslaan 7, 1000 Brussel met FORMULIER C45F.  

Voor een LOKAAL PROJECT (bv. cultureel centrum, gemeentelijk initiatief, plaatselijke vzw, OCMW), moeten de werklozen en de bruggepensioneerden een individuele aangifte indienen bij de uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW) met het FORMULIER C45B.
Uitkeringsgerechtigde werklozen in een lokaal project moeten dus aan hun uitbetalingsinstelling melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen. Het aangifteformulier moet door beide partijen ondertekend worden en toekomen op de dienst vóór de aanvang van de activiteit. 

De RVA heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren, maar alleen om volgende redenen:

  • het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet het omschrijft
  • het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt verricht
  • de beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt vermindert (reden die niet kan ingeroepen worden bij bruggepensioneerden).
Indien men binnen twee weken niets verneemt, mag het uitoefenen van het vrijwilligerswerk als ‘aanvaard’ worden beschouwd.
 
Als de RVA een weigering stuurt, moet de vrijwilliger
  • zijn vrijwilligerswerk staken, anders kunnen zijn uitkeringen teruggevorderd worden (tegen een weigering is nog beroep mogelijk (zie formulier C 45 B)
  • of deze activiteit aangeven op zijn controlekaart door het overstemmende vakje zwart te maken vóór de aanvang van de activiteit.
 
Voor de aangifte van een vrijwillige activiteit voor een privépersoon  vullen beide partijen formulier C 45 A in (dit is geen vrijwilligerswerk en wordt dus niet beschermd door de vrijwilligerswet).

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa