Vrijwilligersbeleid op maat van jouw organisatie

 

Socius biedt erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties een individueel begeleidingstraject aan om hun vrijwilligersbeleid op te stellen. Samen met je collega’s denk je na over het vrijwilligersbeleid in jouw organisatie en teken je een strategie uit.

Waarom een vrijwilligersbeleid?

Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dat je op een bewuste, professionele manier – en vanuit een geëxpliciteerde visie – beleid voert. Zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers in je organisatie, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie van je organisatie. Het toont kortom dat je vrijwilligers serieus neemt.

Een goed vrijwilligersbeleid zorgt voor een warm onthaal, een begeleiding op maat en een warm afscheid. Het biedt vrijwilligers een zinvolle taak, stimuleert hun betrokkenheid, geeft ze inspraak en  garandeert dat ze waardering krijgen.

Een vrijwilligersbeleid komt bij voorkeur tot stand in samenspraak met vrijwilligers. Een gedragen vrijwilligersbeleid heeft immers meer kans op slagen.

Keuze uit verschillende pakketten

Socius biedt ondersteuning rond verschillende thema’s, in de vorm van pakketten waaruit je een keuze maakt.

 1. Een vrijwilligersbeleid als strategisch kader: onderdelen van een vrijwilligersbeleid en visie op vrijwilligerswerk
 2. Analyse van de huidige situatie en de gewenste situatie: wie zijn onze huidige vrijwilligers? Wat doen ze en waarom zetten ze zich vrijwillig in voor onze organisatie? Wie zijn onze toekomstige vrijwilligers en wat doen ze?
 3. Een gedragen vrijwilligersbeleid: een participatief proces om tot een vrijwilligersbeleid te komen
 4. Van perspectief van de organisatie naar perspectief van de vrijwilliger: professionalisering, een natuurlijke evolutie in vrijwilligersland; tendensen binnen het vrijwilligerswerk; de hedendaagse vrijwilliger
 5. Van vrijwilligersmanagement naar betrokkenheidsmanagement: betrokkenheid organiseren, eigenaarschap stimuleren
 6. Aantrekken van vrijwilligers: aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers en werven van vrijwilligers
 7. Onthaal van nieuwe vrijwilligers
 8. Coachen van vrijwilligers
 9. Waarderen van vrijwilligers
 10. Motiveren op maat
 11. Inspraak organiseren
 12. Afscheid van vrijwilligers

Engagement

De begeleiding is op maat van je organisatie. De deelnemers van je organisatie en de Socius-begeleider leggen samen een weg af. Die weg bestaat uit:

 • een intakegesprek
 • 4 dagdelen begeleiding
 • opdrachten voor de organisatie tussen de bijeenkomsten door
 • extra hulp of advies tussen de bijeenkomsten door

De deelnemers vanuit je organisatie zijn bij voorkeur:

 • één of meer mensen met een mandaat in de organisatie
 • één of meer mensen die rechtstreeks werken met vrijwilligers

In een intakegesprek wordt de begeleiding samen vormgegeven: een zicht krijgen op de behoeften van je organisatie, de keuze van de pakketten (je krijgt uitleg bij elk pakket), wie deelneemt vanuit je organisatie, op welke tijdstippen de bijeenkomsten zullen doorgaan, enz.

Prijs

 • Socius vraagt voor deze begeleiding op maat 75 euro. Het intakegesprek en het eerste dagdeel zijn gratis. Vanaf het tweede dagdeel rekenen we 25 euro per dagdeel (exclusief verplaatsingskosten).
 • Deelnameprijs mag geen belemmering vormen voor onze stakeholders om te participeren aan onze initiatieven. Indien dit wel zo is vragen we je met ons contact op te nemen zodat we in overleg je deelname toch kunnen realiseren.

Hoe intekenen?

Heb je interesse in een begeleiding op maat van jouw organisatie, neem dan contact op met Line Windey (T: 02 215 27 08).

 

Bron: www.socius.be

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa