Vorming: open aanbod


Open aanbod

Vanaf 2011 bieden we naast onze open vormingen ook gesprekstafels aan. De open vormingen zijn toegankelijk voor deelnemers binnen én buiten Brussel en gaan door in januari, juni en oktober. Daarnaast krijgen alle Brusselse vrijwilligersorganisaties de kans om deel te nemen aan gesprekstafels waarbij we veel dieper willen werken naar oplossingen voor specifiek Brusselse knelpunten.

De open vormingen worden op deze pagina aangekondigd. Op onze homepage houden we je op de hoogte van de geplande gesprekstafels.

Eerstkomende open vorming:
Donderdag 23 juni 9.30-16.30u: Interne communicatie met vrijwilligers
We verkennen de informatie die de verenigingen intern verspreiden naar vrijwilligers en onderscheiden diverse soorten interne informatie. We inventariseren deze vrijwilligersgroepen en gaan na wat de informatiebehoeften van deze groepen zijn. Vervolgens bekijken we de verschillende kanalen die – al dan niet gecombineerd – gebruikt kunnen worden voor interne communicatie. We sluiten de voormiddag af met de verbeteracties die verenigingen voor hun organisatie zien op vlak van interne communicatie naar vrijwilligers. In de namiddag kiezen de deelnemers één bepaalde activiteit en/of communicatieactie uit en werken daarvoor een communicatieplan voor de vrijwilligers uit.We verwerken praktijkmateriaal van de deelnemers in oefeningen zodat we tijdens een interactieve vorming de theorie kunnen opbouwen vanuit de oefeningen. In deze vorming is voldoende ruimte voor vragen en ervaringsuitwisseling. De deelnemers kunnen op die manier ook leren van ervaringen van collega’s.

Belangrijk: aan de deelnemers wordt gevraagd vooraf intern communicatiemateriaal (vb. personeelsblad, interne mededelingen, voorbeeldverslag van een vergadering, een printscreen van de startpagina van het intranet,…) door te mailen naar hetpuntvorming@gmail.com en dit tegen ten laatste dinsdag 7 juni 2011

Begeleider: Annick Vanhove, wetenschappelijk medewerker Memori, onderzoekscentrum Lessius Mechelen

Plaats: Het Punt vzw, Treurenberg 24, 1000 Brussel

Kostprijs: € 50 (lidorganisaties van Het Punt vzw en vrijwilligers)/€ 100 (niet-leden)

Inschrijvingsformulier: http://hetpunt.vgc.be/vorming/index.asp 

Bron: http://hetpunt.vgc.be/home/index.asp 

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa