Haal een seniorenambassadeur vrijwilligerswerk in huis


Uit het lokaal seniorenbehoefteonderzoek, ontwikkeld door professor Verté (VUB), blijkt dat er nog heel wat potentieel is bij senioren om aan vrijwilligerswerk te doen. Motiverende factoren om hen aan het vrijwilligerswerk te zetten zijn: verzekerd zijn, geen aangifte moeten doen bij de pensioendienst, ontvangen van een onkostenvergoeding en meer erkenning door de over-heid. Ook senioren die zich reeds vrijwillig inzetten, hebben nood aan voldoende ondersteun-ing en correcte informatie.
Bovendien blijkt dat er net rond deze randvoorwaarden een behoefte is aan laagdrempelige info, alsook over de bestaande wetgeving rond vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

De seniorenambassadeurs die opgeleid werden worden ingezet om in hun eigen regio op een laagdrempelige manier informatie te geven aan senioren over vrijwilligerswerk en hen aan te sporen zelf de stap te zetten naar vrijwilligerswerk. Zij zullen aan de slag gaan om, op verzoek van lokale seniorenadviesraden of ouderenvereniging-en, informatie omtrent vrijwilligerswerk door te geven. Dit kan bijvoorbeeld ingericht worden op een algemene vergadering, een bijeenkomst, een overlegmoment of een infosessie.

Praktisch:

Bent u lid van een seniorenorganisatie of kunt u op eigen houtje minimum 10 senioren samenkrijgen om een seniorenambassadeur te boeken, neem dan contact op met het steunpunt van uw provincie.

Voorwaarden:

- minimum 8 aanwezigen
- de infosessie duurt minimum 1/2 uur tot max. 1,5 uur. Voor minder dan 30 minuten sturen we geen ambassadeurs uit.
- de vereniging zorgt voor een zaal met eventueel een laptop, beamer en scherm.
- de infosessie is gratis te boeken in 2011, het Europees Jaar van de vrijwilliger
- boeken doe je minimum 3 weken op voorhand bij het Steunpunt vrijwilligerswerk van uw provincie


Bron: www.vrijwilligerswerk.be 

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa