CHANGEMAKERS: zin in verandering? Laat je stem horen!


Etnisch-culturele minderheden vinden vaak de weg niet naar plaatsen die de samenleving mee helpen vorm geven. Het project Changemakers van het Minderhedenforum wil daarin graag verandering brengen.

De participatie van etnisch-culturele minderheden aan allerlei adviesorganen, verenigingen en beleidsvoorbereidende bijeenkomsten is belangrijk. In een multiculturele samenleving zijn bestuursorganen en adviesraden even veelkleurig samengesteld als de bevolking, toch? Helaas gaapt tussen theorie en praktijk een grote kloof en zijn er heel wat hinderpalen die de participatie van etnisch-culturele minderheden belemmeren. Het project ‘Changemakers’ wil die hinderpalen uit de weg ruimen.

Recruteren en vorming
Dit project motiveert mensen uit de doelgroep om te participeren aan advies- of overlegraden: klein of groot, officieel of niet, in welke vorm dan ook. Projectmedewerkster Samia Hamzaoui lanceerde de eerste fase: de rekrutering van deelnemers. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan aan een vormingstraject om de geïnteresseerden sterker, mondiger en vaardiger te maken. In een volgende fase brengen we ‘aanbod’ en ‘vraag’ samen. Vormingplus gaat mee op zoek naar comités en adviesraden waarin onze ‘changemakers’ terecht kunnen.

Kick-off moment

Op 7 juni 2012 gaat het project Changemakers van het Minderhedenforum in samenwerking met Vormingplus en FMDO officieël van start! Deelnemers en geïnteresseerden worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen in gesprekstafels. Nadien volgt een uitgebreide uitleg en getuigenissen over de inhoud van het project en de geplande vormingen, bedoeld voor deelnemers, professionelen, leden van adviesraden,… Het kick-off moment wordt afgesloten met een receptie waar een deelnemende organisatie lekkere internationale hapjes presenteert!

donderdag 7 juni 2012 (18 u. voor deelnemers , 19.30 u. voor professionelen en andere geïnteresseerden) / Stadhuis (conferentiezaal), Vindictivelaan 1, Oostende
Meer info of inschrijven : west-vlaanderen@minderhedenforum.be of 0490/11.51.31


Bron: E-zine Vormingsplus Oostende-Westhoek

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa