Studiedag in het kader van de Week van de Vrijwilliger (donderdag 3 maart)

Welke ondersteuning wordt nu geboden? Een regiovergelijking. Hoe kunnen we de ondersteuning versterken?
Een samenwerkingsverband tussen Vleva en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Datum:      Donderdag 3 maart 2011, van 9u30 tot 16u00

Locatie:     vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

INTRODUCTIE

Om het met de woorden van de Europese Commissie te zeggen is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk zowel een viering als een uitdaging. Een uitdaging, om de Europese burgers die nog geen vrijwilligerswerk doen, te stimuleren en om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren. Een viering, omdat de vrijwilligers die zich nu al engageren daarvoor te danken en te erkennen.
De studiedag bestaat uit 2 delen. In de voormiddag komt het Europese gedeelte, waar we vooral ideeën willen uitwisselen over hoe verschillende regio’s vrijwilligerswerk in verandering ondersteunen. De recente regiovergelijking van vleva geeft een overzicht van hoe regionale overheden dit nu aanpakken. We focussen op het heden en op de toekomst.
In de namiddag worden een aantal essentiële elementen van vrijwilligersbeleid verder uitgespit. Welke knelpunten bestaan er? Waar liggen de behoeften tot ondersteuning vanuit de verschillende overheden?
Zowel uit het debat in de voormiddag als uit de werkgroepen in de namiddag zullen een aantal concrete aanbevelingen worden geformuleerd.

PROGRAMMA

9 u 25

 • Verwelkoming van de deelnemers door Tuur Hoste, Voorzitter Vlaams
 • Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

09u30

 • Openingswoord
 • Vlaams minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

09u45

 • Follow-up op EU beleidsniveau: wat gaat de Europese Commissie doen met de resultaten van het Europees Jaar?
  John MacDonald, Head of the Task Force voor het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk

10u15

 • Presentatie regiovergelijkende stakeholdersbevraging ten aanzien van vrijwilligersbeleid
 • Maurice Pans, Vlaams-Europees verbindingsagentschap

10u45

 • Koffiepauze

11u00

 • Ondersteuning door de Vlaamse overheid: een beknopt overzicht
  Eva Hambach (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, National Coordinating Body)

11u15

 • Paneldiscussie omtrent beleid en nieuwe uitdagingen met Eva Hambach (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk/ European Volunteer Centre),
  Gabriella Civico (EYV 2011 Alliance), Else Boss (MOVISIE, NL) en Véronique Loyer (France Bénévolat, FR).

Moderator: Guy Redig

12u00

 • Vraag en antwoord, debat met het publiek en slotwoord

12u30

 • Lunch

13u15

 • Inleiding middagprogramma en toelichting werkgroepen Maurice Pans, Vlaams-Europees verbindingsagentschap

13u30   Werkgroepen:

 • Juridisering van vrijwilligerswerk: in hoeverre belemmert regelgeving het vrijwillig engagement? Luk Tas (Vlaamse Jeugdraad) introduceert het thema;
 • Impact van besparingen op vrijwilligerswerk: in hoeverre is het wenselijk betaalde krachten te vervangen door vrijwilligers? Dirk Verbist (FOV) introduceert het thema;
 • Opportuniteiten voor de toekomst: wat zijn de uitdagingen ter invulling van toekomstig vrijwilligersbeleid? Jozefien Godemont, (KULeuven/ RUGent) introduceert het thema;

15u00

 • Pauze

15u15

 • Conclusies van de werkgroepen door de werkgroepvoorzitters

15u30

 • Slotwoord Eva Hambach, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

16u00

 • Netwerking moment


CONTACTPERSOON

INFO EN REGISTRATIE

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via

 • info@vsvw.be
 • maximum twee deelnemers per organisatie
 • vermits het aantal plaatsen beperkt is, werken we op basis van ‘first come, first served’
 • voor het voormiddaggedeelte is de voertaal Engels, maar er wordt simultaanvertaling Engels-Nederlands voorzien

het namiddaggedeelte is eentalig Nederlands

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa