Kilometervergoedingen: aanpassing sinds 1 juli 2012

Vanaf 1 juli 2012 bedraagt de maximumkostenvergoeding 0.3456 euro/km

Het forfait voor verplaatsingen met de wagen wordt zowel door de RSZ als door de fiscus aanvaard als (maximum) reële kostenvergoeding. Zolang de organisatie dit bedrag niet overschrijdt, moeten er derhalve noch RSZ-bijdragen, noch belastingen op betaald worden. 


De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot € 0,21 per afgelegde kilometer.

Daar het om “te bewijzen” kosten gaat,  is het nodig om de ritten te verantwoorden.
Dat kan bijvoorbeeld door een formuliertje met daarop: 
|| naam  || dag  || van/naar  || reden verplaatsing  || aantal kms  || vergoeding/km  || bedrag ||  

Voor het gebruik van het openbaar vervoer, van en naar de plaats van uw vrijwilligerswerk, geldt geen beperking. Dat mag als reële kost (mits het indienen van het bewijs van betaling) volledig vergoed worden zoals voor het overheidspersoneel

Maar het blijft altijd de keuze van de vrijwilligersorganisatie in welke mate zij vervoers- of andere kosten zal vergoeden (zie informatienota).


BRON: www.vrijwilligerswerk.be

17 november 2015

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

10 februari 2015

Roos daagt jongeren uit!

23 december 2014

Nog enkele plaatsen vrij!

18 juli 2013

Opgelet!

13 december 2012

Jongeren voor de samenleving

6 november 2012

PAB door vrijwilligers

6 september 2011

Vrijwilligersdate

1 september 2011

Krijg Vrijwillig 2500 euro

17 juni 2011

Vorming: open aanbod

7 april 2011

7 mei: Dag van Europa