Vrijwilligerswet voor de vrijwilliger

Wanneer ben ik vrijwilliger?

Wanneer u zich belangeloos zonder verplichting inzet voor één of meerdere organisaties.

Mag iedereen overal vrijwilliger worden?

 • U kunt als vrijwilliger werken vanaf 16 jaar of het jaar waarin u 16 wordt. Ook personen die werkloos of met brugpensioen zijn of die een leefloon krijgen via het OCMW. Zij moeten dit echter melden aan hun uitbetalingsdienst. Kandidaat-vrijwilligers die een uitkering krijgen via de mutualiteit moeten een aanvraag indienen bij de adviserende geneesheer om het risico te vermijden een deel van de uitkering te verliezen.
 • Enkel in volgende organisaties kan je als vrijwilliger terecht: een vzw/een feitelijke vereniging (niet elke feitelijke vereniging komt in aanmerking), een vereniging van openbaar nut (vb Rode Kruis)/een gemeente/een OCMW/een school/een bibliotheek.

 

Wat wordt voorzien wanneer ik als vrijwilliger werk?

 • voldoende info over de organisatie
 • een verzekering
 • een contactpersoon

 

Ben ik als vrijwilliger goed verzekerd?

 • Ja, de vereniging is verplicht om een B.A. voor u af te sluiten (opgepast: deze verplichting geldt niet voor feitelijke verenigingen). Sommige verenigingen verzekeren ook nog voor rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Die zijn echter niet verplicht. U vraagt best meer uitleg aan de organisatie zelf. Op deze website kunt u op de vacaturebank zien welke verzekering de organisatie voorziet.

 

Als vrijwilliger maak ik kosten. Worden deze terugbetaald en moet ik daarop belastingen betalen?

 • de organisatie zelf beslist of er al dan niet een onkostenvergoeding (= forfaitiare vergoeding) gegeven wordt. Goed informeren vooraf is dus belangrijk. Let wel op. U kunt max. 36.84 euro (vanaf 1 jan 2022) per dag verdienen of 1473.37 per jaar (vanaf 1 jan 2022)jaar. Ongeacht in hoeveel organisaties u werkt. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.
 • Sommige organisaties betalen een reële kostenvergoeding; bijvoorbeeld voor de km die u rijdt van en naar uw vrijwilligerswerk. Dat bedrag mag niet meer dan 0.3707/auto of 0.24/fiets zijn per km.
 • U moet geen belastingen betalen op eventuele kostenvergoedingen tot max. 1473.37 euro per jaar.
 • Er mag geen combinatie zijn van forfaitaire en reële kostenvergoeding bij eenzelfde persoon.
 • Bovenop de forfaitaire vergoeding is er wel een terugbetaling mogelijk van de vervoerskosten voor max. 2000 x 0,3707 euro/km. Deze vervoerskosten moeten ook bewezen worden.

 

Meer info:

Kunt u bekomen bij de contactpersoon van deze website. Uiteraard kunnen er per organisatie ook verschillen zijn: daarom is het belangrijk dat u voldoende info vraagt en krijgt van die organisatie.