RVT Woumen zoekt allerhande vrijwilligers (begeleiding uitstappen, wandelingen, hulp in de cafetaria, pastorale hulp,…)


Omschrijving van de vacature:
Wij kiezen er bewust voor om samen te werken met vrijwilligers. We zijn ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk kan resulteren in een waardevolle aanvulling op ons professioneel handelen. Vrijwilligers staan in voor heel wat extraatjes die de medewerkers omwille van de werkdrukte moeilijk kunnen bieden.

Wat kan een vrijwilliger doen in ons centrum?

Begeleiding bij uitstappen, wandelingen, hulp bieden bij de samenstelling van de huiskrant, pastorale zorg verlenen, een handje helpen toesteken in de cafetaria, bewoners bezoeken op hun kamer, etc. U bepaalt zelf de tijd die u aan vrijwilligerswerk wenst te besteden. U bent steeds welkom.

Omschrijving van de organisatie:
We stellen op deze website graag ons huis en onze werking aan u voor. Ons huis beschikt over een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis en een centrum voor kortverblijf. Daarnaast bieden we in beperkte mate dagopvang aan. Voorts beschikken we over een open restaurantfunctie en een wijkondersteunende sociale dienst.We zijn een dynamische organisatie waarbij de oudere centraal staat. Voorts opteren we voor een werking waarbij vanuit een ethische invalshoek, door een multidisciplinair team lichamelijke; psychosociale en existentiële zorg aan de oudere wordt aangeboden. We zijn een professionele organisatie met ondermeer de aanwezigheid van een elektronisch zorgendossier, ruime expertise inzake dementie, diverse dynamische werkgroepen, etc.

Contactgegevens:
RVT Sint Jozef
Mevr. Annelien Vanhauwe
Iepersteenweg 6
8600 Woumen
051 500 248
Info@cozstjozef.be
http://www.vzwcod.be/Sintjozef_home.htm

Categorie:
Senioren

Soort verzekering:
lichamelijke ongevallen

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding