Promotiemedewerkers gezocht


Omschrijving van de vacature:
Op de Blankaart zoeken we vrijwilligers die willen meehelpen bij de promotie van Natuurpunt. Op zon- en feestdagen spreek je bezoekers aan en vraagt hen of ze lid wensen te worden van onze vereniging. Je nodigt hen uit op één van onze activiteiten om Natuurpunt beter te leren kennen.
Ben je sociaal, assertief en gemotiveerd om de werking en het lidmaatschap van Natuurpunt te promoten, dan ben jij misschien de promotiemedewerker die we zoeken! Wij zorgen voor een korte opleiding.

Omschrijving van de organisatie:
Natuurpunt draagt zorg voor de natuur
Natuurpunt wil meer natuur. Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur. Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen! Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied. Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

Contactgegevens:
Natuurpunt Beheer vzw
Mevr. Sigrid Verhaeghe
Iepersteenweg 56
8600 Woumen
051/54 52 44
deblankaart@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be

Categorie:
Milieu

Soort verzekering:
B.A., lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding