Natuurpunt zoekt onthaalmedewerkers voor het VBC De Otter


Omschrijving van de vacature:
Natuurpunt verzorgt tijdens weekends en feestdagen van 13u30-17u30 het onthaal in het Vlaams Bezoekerscentrum De Otter in Woumen, gelegen vlakbij het natuurgebied de Blankaart. Ook tijdens de week kunnen we hiervoor helpende handen gebruiken!
Je verwelkomt de bezoekers, noteert hoeveel er langskomen, informeert hen over de tentoonstelling, verkoopt wandel- en fietsbrochures en beantwoordt vragen over het natuurgebied, de activiteiten of het bezoekerscentrum en spreekt mensen aan om lid te worden van Natuurpunt. We zorgen voor een introductie en inloopperiode samen met één van de andere vrijwilligers om je hierin wegwijs te maken.

Omschrijving van de organisatie:
Natuurpunt draagt zorg voor de natuur
Natuurpunt wil meer natuur. Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur. Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen! Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied. Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

Contactgegevens:
Natuurpunt Beheer vzw
Mevr. Sigrid Verhaeghe
Iepersteenweg 56
8600 Woumen
051/54 52 44
deblankaart@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be

Categorie:
Milieu

Soort verzekering:
B.A., lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding