Logistieke medewerkers gezocht op de Blankaart


 

Omschrijving van de vacature:
Regelmatig vinden er publiekactiviteiten plaats in het natuurgebied de Blankaart en het Vlaams Bezoekerscentrum De Otter n.a.v. een feestelijke inhuldiging, een themaweekend rond vogels, vleermuizen, …
De dag zelf is het al vroeg opstaan geblazen: de tenten moeten worden geplaatst, de infostandjes ingekleed, de Natuurpuntvlag gehesen, de bar van drank voorzien. Op zo’n dag passeren de glazen door de handen van de drankschenkers achter de bar, door die van de bezoekers, door die van de afwassers en de afdrogers, kortom … zo’n dag brengt heel wat werk met zich. Interesse om mee te helpen, ook al is het maar enkele uurtjes? Laat het ons dan weten! Voor onze happening ‘Losse fladders’ op 6 & 7 augustus op de Blankaart zoeken we nog heel wat helpende handen.

Omschrijving van de organisatie:
Natuurpunt draagt zorg voor de natuur
Natuurpunt wil meer natuur. Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur. Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen! Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied. Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

Contactgegevens:
Natuurpunt Beheer vzw
Mevr. Sigrid Verhaeghe
Iepersteenweg 56
8600 Diksmuide
051/54 52 44
deblankaart@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be

Categorie:
Milieu

Soort verzekering:
B.A., lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding