Klussers gezocht op de Blankaart


Omschrijving van de vacature:
Bij het uitvoeren van beheerwerken in het natuurgebied de Blankaart doen we voor verschillende taken een beroep op vrijwilligers. De beheerwerken gebeuren vooral in het najaar en de winter (periode september – maart) maar gedurende het jaar zijn er ook kleine klusjes om op te knappen zoals het herstellen van een afsluiting, een poortje, … langs het wandelpad of in de vogelkijkhut of –kijktoren.
De grotere beheerwerken kunnen gaan van het aanplanten van bomen/struiken, het knotten van wilgen, het maaien van riet tot het herstellen van prikkeldraad.

Omschrijving van de organisatie:
Natuurpunt draagt zorg voor de natuur
Natuurpunt wil meer natuur! Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur! Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen! Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied! Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

Contactgegevens:
Natuurpunt Beheer vzw
Mevr. Sigrid Verhaeghe
Iepersteenweg 56
8600 Diksmuide
051-54 52 44
deblankaart@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be

Categorie:
Milieu, Senioren

Soort verzekering:
B.A., lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding