gezocht: vrijwilligers oefenkansen Nederlands

 

Omschrijving van de vacature:
Heel wat anderstalige nieuwkomers in Diksmuide volgen een cursus Nederlands. De uitdaging is om wat ze geleerd hebben ook in de praktijk om te zetten. Het oefenen van Nederlands is dus zeer belangrijk en sommige mensen hebben een extra duwtje in de rug nodig. Tijdens leuke activiteiten of praattafels oefenen mensen hun Nederlands in gesprek met elkaar.

We zoeken een vrijwilliger om
- De oefenkansen of praattafels te organiseren en te begeleiden
- Anderstaligen te helpen bij het oefen van het Nederlands
- De anderstaligen te stimuleren om Nederlands te praten

We zoeken een vrijwilliger die
- Goed de Nederlandse taal beheerst
- Geduldig is, goed kan luisteren en vlot kan spreken
- Kan omgaan met een gevarieerde groep (taalniveaus, leeftijd, culturele achtergrond,…)
- Kan werken op maat (inspelen op vragen en interesses)
- Goed kan omgaan met vreemde nationaliteiten en vreemde culturen
- Zich wil engageren op regelmatige basis (of volgens eigen mogelijkheden)

Wij bieden jou
- een introductiemoment en startopleiding
- coaching en vorming
- supervisie en uitwisseling van ervaring
- een verzekering en onkostenvergoeding voor de afgelegde kilometers
- een gevarieerde vrijetijdsbesteding

Omschrijving van de organisatie:
Sociaal Huis Diksmuide

Contactgegevens:
Sociaal Huis Diksmuide
Mevr. Annebel Vandenbroucke
yserheemplein 4
8600 Diksmuide
051/793793
annebel.vandenbroucke@diksmuide.be

Categorie:
Cultuur, Kinderen, jeugd en gezin, Senioren, Sport, Vrije tijd, –Andere –

Soort verzekering:
B.A., lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand

Kostenvergoeding:
vergoeding volgens gediff. systeem