gastgezinnen gezocht

 

Omschrijving van de vacature:
In 2015 verzesvoudigde het aantal niet-begeleide minderjarigen (NBM) in België ten opzichte van 2014. Deze kinderen komen hier aan zonder ouders of wettelijke voogd en zoeken bescherming. België ondertekende het Kinderrechtenverdrag en verbindt zich ertoe voor deze jongeren passende opvang en bescherming aan te bieden. Niet alleen zijn de NBM met steeds meer, ze worden ook steeds jonger en de meerderheid zal uiteindelijk in België blijven omdat het niet veilig is in hun land van herkomst.

Opvang in gezinnen moet de eerste te overwegen opvangvorm zijn, ook voor de adolescenten. Kinderen moeten vooreerst kinderen kunnen blijven. Ze hebben vooral nood aan een plek waar ze rust en veiligheid ervaren zodat er ruimte ontstaat om zich te ontplooien en zich in te passen in een nieuwe cultuur.

Daarom zoekt Gardanto gezinnen of individuen die onze adolescenten dat beetje aandacht en houvast willen bieden. Jong, oud, samenwonend of alleenstaand, iedereen komt in aanmerking als opvanggezin. Samen tijd spenderen in het weekend, eventueel met overnachting, is het doel!
Heb je interesse? Laat het ons weten en dan nemen wij contact met je op.

Gardanto vzw
bart.haerens@gardanto.be
0484 61 28 80

Omschrijving van de organisatie:
Wij zijn een vereniging van Nederlandstalige voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (nbmv’s).

Niet begeleide minderjarige jongeren zijn gevlucht uit hun vertrouwde omgeving om politieke, godsdienstige en/of economische redenen. Aangezien ze minderjarig zijn en hier aankomen zonder ouder, volgt een voogd deze jongeren op als wettelijk vertegenwoordiger. De voogd begeleidt de jongere bij procedures, het aanstellen van een advocaat, het opvolgen van onderwijs, opvang, medische en psychologische begeleiding, …

Contactgegevens:
Gardanto
Dhr. Bart Haerens
Kiekenmarkt 30
9000 Brussel
0484 61 28 80
bart.haerens@gardanto.be
www.gardanto.be

Categorie:
Kinderen, jeugd en gezin

Soort verzekering:
geen verzekering

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding