Vrijwilligers Stemmen uit het Verleden

 

Omschrijving van de vacature:
De sectie Nederlandse Taalkunde van de UGent bewaart een 750-tal dialectische bandopnames, die in de jaren 60 en 70 verzameld werden in heel Nederlandstalig België bij meestal zeer laag geschoolde, honkvaste dialectsprekers. De banden getuigen van unieke levensverhalen van sprekers geboren omstreeks de eeuwwisseling van de 19de en de 20ste eeuw.

Om de opnames te bewaren en beter te ontsluiten, worden nu korte inhouden gemaakt van de gespreksinhoud van de banden. De bedoeling is om alle opnames met bijbehorende korte inhoud te verzamelen in een digitale database, die online door het grote publiek geraadpleegd kan worden.

De korte inhouden worden vooral gemaakt door vrijwilligers met kennis van een dialect uit een bepaalde streek, wat uiteraard nodig is om de gesprekken op de banden voldoende te begrijpen. Vrijwilligers beluisteren de banden en typen een kleine samenvatting in een document dat wij hen opsturen.

Voor veel dorpen/steden uit alle Vlaamse provincies (+Frans-Vlaanderen) zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die aan dit project willen meewerken. Meewerken kan van thuis uit (als u over een pc beschikt) of bij ons op de redactie en geheel op vrijwillige basis.

Wil jij ook een opname beluisteren? Aarzel dan niet om via mail (pauline.vandaele@ugent.be) of telefonisch (09 264 40 79) contact op te nemen! Samen bekijken we welke opnames voor jou in aanmerking komen.

Omschrijving van de organisatie:
Het WVD is opgericht aan de Universiteit Gent, waar het nog steeds gehuisvest is bij de afdeling Taalkunde – Nederlands. Het WVD verzamelt de dialectwoorden van Oost-, West-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen en publiceert ze in thematische dialectwoordenboeken.

Contactgegevens:
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)
Mevr. Pauline Van Daele
Blandijnberg 2
9000 Gent
09 264 40 79
pauline.vandaele@ugent.be
www.wvd.ugent.be

Categorie:
Dorpsraden & buurtcomités, Cultuur, Senioren, Vrije tijd, –Andere –

Soort verzekering:
geen verzekering

Kostenvergoeding:
geen onkostenvergoeding