LUS vzw zoekt PROCESBEGELEIDERS (m/v/x)

 

Omschrijving van de vacature:
Wat doet een procesbegeleider?

Netwerkgroepen ontstaan zowel rond mensen die niet goed omringd zijn als rond mensen die wel goed omringd zijn maar die hun netwerk nog niet voldoende inzetten. We brengen mensen samen die samen willen nadenken en bouwen aan de levenskwaliteit van de persoon. De groep laat de persoon ervaren dat hij er niet alleen voor staat, spreekt geregeld af om samen te komen, te luisteren naar hoe het gaat, oplossingen te zoeken of samen iets leuks te doen,… De centrale persoon behoudt hierbij de regie over wat er gebeurt, het tempo, de inhoud en met wie.

Soms heeft zo’n netwerkgroep nood aan een procesbegeleider:
- Iemand die mee op zoek gaat naar mensen die betrokken willen zijn.
- Iemand die praktische ondersteuning biedt waar nodig: bijvoorbeeld om mensen uit te nodigen, een gemeenschappelijk datum te vinden, een locatie te regelen, de samenkomst voor iedereen en zeker voor de centrale persoon comfortabel te maken…
- Iemand die, zonder de leiding te nemen, het groepsgesprek in goede banen kan leiden: zorgt dat iedereen aan het woord komt, dat er geluisterd wordt naar elkaar, dat de groep samen tot antwoorden kan komen die belangrijk zijn voor de centrale persoon…

Wat kan een procesbegeleider?

Als procesbegeleider ben je iemand die zich snel goed voelt in een groep, en graag met groepen aan de slag gaat. Je kan mensen samenbrengen en verbinden. Je kan hen uitnodigen om samen te denken, te zoeken, te doen…
Je volgt het tempo van de groep, met respect voor andere waarden en normen, positief ingesteld en zonder oordeel. Vanuit die respectvolle houding luister je actief, observeer je, stel je de ‘juiste’ vragen en ga je met zorg om met de verkregen informatie.
Een procesbegeleider kan de bijeenkomsten van de groep praktisch en inhoudelijk voorbereiden. Je begeleidt groepsgesprekken met oog voor het verloop van het gesprek en kan omgaan met onvoorziene omstandigheden.
Je bent sociaal voelend, en wil ook op langere termijn betrokken zijn bij het leven van anderen. Je staat ervoor open om een band op te bouwen met mensen zonder de rol van ‘hulpverlener’ op te nemen.

Hoe werkt een procesbegeleider?

Een procesbegeleider wil zich voor langere tijd engageren voor een groep mensen. Na een meer intensieve opstart, met ondersteuning van LUS vzw, komt een netwerkgroep gemiddeld acht keer per jaar voor anderhalf uur samen. Daarnaast zijn er ook nog momenten van voorbereiding en opvolging.
LUS vzw ondersteunt procesbegeleiders op maat: met opleidingen, methodieken om mee aan de slag te gaan, een luisterend oor, besprekingen van de bijeenkomsten van je groep… afgestemd op dat waar je zelf behoefte aan hebt. Je staat er als procesbegeleider zeker niet alleen voor!

Heb jij zin om vrijwillige procesbegeleider te worden?
Neem vrijblijvend contact op via
info@lusvzw.be of bel Eline op 0494 44 53 06

Omschrijving van de organisatie:
WIE WE ZIJN

Iedereen heeft een achterban nodig: familie, vrienden, kennissen en/of mensen uit de buurt, die naar je luisteren, een handje toesteken, mee zoeken naar oplossingen, maar waarmee je ook leuke momenten kunt delen, samen optrekt. Mensen die er gewoon zijn.
Sommigen missen die achterban.
Voor hen bestaat LUS vzw. LUS vzw ondersteunt hen in het leggen, versterken, opbouwen en/of uitbreiden van contacten. Want een persoonlijk netwerk, versterkt mensen.

WE ZOEKEN JOU!

LUS vzw wordt waargemaakt door vele vrijwilligers. En omdat onze werking zich steeds verder uitbreidt, is er altijd wel een plekje voor een vrijwilliger vacant, als ‘kennismaker’ of ‘procesbegeleider’.
Ben je benieuwd naar wat je concreet voor LUS vzw en anderen kan betekenen? Lees dan zeker verder en ontdek wat kennismakers en procesbegeleiders precies doen.

IN EEN NOTENDOP

Wanneer mensen interesse hebben in ons aanbod, plannen we een of meerdere kennismakingsgesprekken. De kennismakers staan dan stil bij hun vragen, verwachtingen en hun huidig netwerk en stellen het aanbod van LUS vzw voor… Zijn ze uiteindelijk overtuigd van onze LUS-werking dan brengen we hun netwerk zo verfijnd mogelijk in kaart.
Van daaruit kunnen we verschillende sporen bewandelen.
- Soms volstaat een korte tussenkomst om het bestaande netwerk weer aan te zwengelen.
- Meestal is echter meer nodig. Dan starten we een netwerkgroep. Dit is een groep van mensen die een band hebben met de persoon en die bereid zijn om geregeld samen te komen om te horen hoe het gaat, om samen naar oplossingen te zoeken en in actie te treden. Deze groepsprocessen worden ondersteund door een procesbegeleider.
- Tenslotte kan het nodig zijn om het netwerk van iemand uit te breiden door nieuwe contacten te leggen met mensen in de buurt, mensen met dezelfde interesses, …

Contactgegevens:
LUS vzw
Mevr. Eline Schmidt
Zebrastraat 18 – 001
9000 Gent
0494 44 53 06
info@lusvzw.be
www.lusvzw.be

Categorie:
Cultuur, Kinderen, jeugd en gezin, Senioren, Sport, Vrije tijd, –Andere –

Soort verzekering:
B.A.

Kostenvergoeding:
forfaitaire kostenvergoeding