VRIJWILLIGERS VOOR DE GESCHENKENWINKEL ‘HET HUIS VAN JUFFROUW SIBYLLE’

 

Omschrijving van de vacature:
Onze winkel Het huis van Juffrouw Sibylle wordt opengehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers samen met de bewoners van het begijnhof. We zijn op zoek naar extra helpende handen om deze groep te versterken.
Spreken een of meerdere van de volgende activiteiten u aan:
• het bedienen van klanten in de geschenkenwinkel en instaan voor de verkoop van de producten gemaakt door de bewoners (zoals ondermeer keramiek, confituur, sfeerdecoraties)
• het bedienen van de kassa
• instaan voor de decoratie en aanvulling van de winkel
• info geven bij het toeristisch onthaalpunt
• licht administratief werk doen (email en telefoonverkeer met De Lovie)
• op regelmatige basis je kunnen engageren (wekelijks of tweewekelijks)
• affiniteit hebben voor mensen met een verstandelijke beperking
• …
dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat mag je van ons verwachten?
• een inloopperiode, waarbij je het werk leert kennen
• een degelijke administratieve omkadering, incl. vrijwilligersverzekering
• aangename contacten met andere vrijwilligers en collega’s van Het Begijnhof
• een mooie kans om je capaciteiten te gebruiken en verder te ontwikkelen
Wat verwachten wij van jou?
• een minimum inzet van 3 uur per maand
• interesse voor de werking van De Lovie

Omschrijving van de organisatie:
Het Huis van Juffrouw Sibylle is gelegen in het Begijnhof van Diksmuide en maakt deel uit van De Lovie, centrum voor begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.
Het Begijnhof sluit aan bij het stadscentrum en biedt voor de 17 bewoners van Het Begijnhof heel wat mogelijkheden, net zoals onze geschenkenwinkel ‘Het Huis van Juffrouw Sibylle’. We streven er naar onze bewoners zo veel mogelijk te integreren in Diksmuide en kiezen er bewust voor om samen te werken met vrijwilligers. We zijn er van overtuigd dat vrijwilligers het sociale netwerk van de bewoners verruimen en kan leiden tot een waardevolle aanvulling op ons professioneel handelen.

Contactgegevens:
Het Begijnof – De Lovie
Dhr. Kobe Blondelle
Begijnhofstraat 2
8600 Diksmuide
051 500 319
vrijwilligerswerk.diksmuide@delovie.be
www.delovie.be

Categorie:
Cultuur, Zorgsector

Soort verzekering:
B.A., lichamelijke ongevallen

Kostenvergoeding:
reële kostenvergoeding